Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samarbetsbesök för projektansökan om demoanläggning i Sunne

Diarienummer
Koordinator Eco2 BOOT Solution
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Behandling av avloppsvatten och hantering av avloppsslam är globala frågor med växande framtida utmaningar. I Europa finns ett stort intresse av att tillvarata de resurser som finns i avloppsslammet, till exempel genom biopolymerproduktion, utvinning av äxtnäringsämnen och biogasproduktion. Vårt projekt handlar om att genom medel från Eurostars 2 projekt titta på, och projektera en pilotanläggning för att ta hand om, behandla och förädla slam och lakvatten från industrin och kommunalt organiskt avfall till biogas, rent processvatten, bioenergi i pelletsform samt Biogödsel.

Långsiktiga effekter som förväntas

En fullskalig modern liten skalbar avfallsanläggning för små och medelstora kommuner där vi kan visa på hur man med hjälp av modern teknik kan återanvända upp till 90 % av det lokala avfallet utan långa transporter. demoanläggningen skall både fungera i skarpt läge men också fungera som utbildningsplattform för avfallstekniker och underlätta införsäljning till andra kommuner i Europa där efterfrågan efter dessa anläggningar är stor men bristen på en kombinerad anläggning som drivs i skarpt läge även fungerar som en utbildningsplattform saknas.

Upplägg och genomförande

Genom medel från Eurostars 2 projekt och lokala medel som Energimyndigheten, Klimatklivet genomföra en komplett förstudie till projektering av en skarp anläggning i Sunne eller Arvika i Sverige samt i Turkiet förslagsvis på Cypern där vi har bra kontakter så att vi får ett Öperspektiv på projektet. Vi har tidigare diskuterat både med B7 samt andra Ö-nätverk runt om i Världen som har stora utmaningar att lösa sitt avfall på bästa sätt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 oktober 2017

Diarienummer 2017-03539

Statistik för sidan