Säkerhet för baksätet fokus på åkande från 3 år till 5e percentilens kvinna i frontal- till sidokollision, del 2

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 91400, Bilsäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 4 283 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2012-03668eng.pdf(pdf, 1301 kB) (In English)

Syfte och mål

Liksom dess föregångare, syftar detta projekt till att undersöka riktiga barn i verklig trafik och skapa kunskap, metoder och verktyg med mål att driva utvecklingen mot ökat skydd för barn i bil (fokus på barn som använder bältesstol/-kudde). Ett mål är också att verka för att Sverige bibehåller sin ledande roll inom barnsäkerhet, för att stärka svensk industri och forskning. Dessa mål har uppfyllts genom flertalet banbrytande studier i kombination med effektiv resultatspridning och nätverkande.

Resultat och förväntade effekter

Det övergripande målet är att skydda verkliga barn i verklig trafik. Projektet har visat hur behovsbilden för barn skiljer sig från det som styr utveckling av bältesstolar/-kuddar idag. Syntesen av resultaten lyfter fram att bil och barnskydd behöver samverka, vilket lyfter fram att det är viktigt att ta hänsyn till bilmiljön vid utvärdering av barnskydd. Projektet har bidragit till att lyfta detta område internationellt, vilket på sikt kommer minska antal barn som skadas som bilpassagerare.

Upplägg och genomförande

En kombination av studier och metoder har använts i projektet, såsom körstudier med barn, manöverstudier med barn och krockdockor, fältdataanalyser, krockprov, simuleringar och samverkan med internationella forskare. Denna mångfald av studier har möjliggjort att förstå behovsbilden för barn i verklig trafik och påverkan på deras säkerhet vid en eventuell krock. Publikationer, inkl. 2 doktorsavhandlingar, och presentationer på internationella möten och konferenser har möjliggjort effektiv måluppfyllnad.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03668

Statistik för sidan