Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

säker tillgänglighet till havsbaserade strukturer i detta projekt med vindkraft i fokus.

Diarienummer
Koordinator Offshore access sweden ab
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Att designa samt demonstrera ett säkert, ekonomiskt samt energieffektivt bordningssystem för havsbaserad vindkraft. Målet delvis uppfyllt. Att under arbetets gång vinna gehör samt inhämta information från branschens expertis. Målet uppfyllt. Att förstärka vårat IP skydd i de regioner där havsbaserad vindkraft är på frammarsch. Målet uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har hittills resulterat i ett system, som enligt branschen kan ersätta dagen metoder, för en säker, kostnadseffektiv samt miljöfrämjande bordningslösning för havsbaserad vindkraft. Ett starkt IP skydd växer fram i de regioner där havsbaserad vindkraft är gångbart. Vi har ej nått ända fram till fullskalig demonstrationsanläggning men med responsen från branschen kommer vi att genomföra hela demonstrationsprojektet då tillstånd ges av hamnen Oskarshamn.

Upplägg och genomförande

Att ta fram underlag samt komponenter för en fullskalig demonstrationsanläggning med hjälp av simuleringar samt hållfasthetsberäkningar. Att informera samt utfråga branschen om hur vår lösning kan ersätta dagens metoder för bordning och lösa dess problem. Att försvara, driva vidare samt utöka vårt IP skydd i relevanta regioner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04556

Statistik för sidan