säker tillgänglighet till havsbaserade strukturer i detta projekt med vindkraft i fokus.

Diarienummer 2017-04556
Koordinator Offshore access sweden ab
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 Hösten 2017

Syfte och mål

Offshore Access AB har patentsökt ett förenklat system för säker angöring till havsbaseradde strukturer, såsom t.ex. vindkrafttorn till havs. Vindkrafttorn behöver kontinuerlig service och underhåll av servicetekniker och systemet erbjuder en enkel lösning för att nå en säker, snabb och miljöeffektiv angöring även under svåra förhållanden. Syftet med projektet är att uppföra en demonstrationsanläggning där branschens aktörer kan utvärdera systemet. Målet är att tydligt visa systemets fördelar så att det kan bli en branschnorm.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att demonstrationsanläggningen tydligt visar dess fördelar jämfört med dagens lösningar och leder till att systemet inom kort tas i bruk. Första steget är att det ritas in redan under konstruktionsstadiet för framtida vindkraftsanläggningar till havs. Inom fem år skall systemet vara i drift på minst en stor vindkraftspark.

Planerat upplägg och genomförande

-Samla alla parter tillen gemensam workshop om kravspecifikation, tidsplan, kostnader och att göra lista. -avtala plats för genomförande av landbaserade resp. havsbaserade demonstrationer. -Utföra förtester för att optimera de motvikter mm som erfordras för testanläggningen. -Designa/anpassa anläggningen för testplatserna. -Uppföra demonstrationsanläggningen. -Finna/boka fartyg för testkörningarna. -Bjuda in branschens aktörer att övervaka demonstrationerna.

Externa länkar

företagets hemsida Animering av systemet på youtube.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.