Rorsman

Diarienummer
Koordinator Timars Svets och Smide Aktiebolag - Timars Svets och Smide AB
Bidrag från Vinnova 1 062 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - december 2012
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Fordonsutveckling – en satsning inom FFI

Syfte och mål

Projektets syfte var att utveckla styrdesign, dynamisk analys och styralgoritmer för nivellering av 6 hjuligt chassi byggt på cylindrar med 80 cm arbetsområde för nivåutjämning i lutande terräng samt aktiv reglering av hjul boggier för körning på ojämn mark och över hinder. Målet var att bygga en prototyp med hållbara, tillförlitliga och snabba system för att fordonet skall få förmåga att arbeta effektivt och säkert.

Resultat och förväntade effekter

Projekt Rorsman har byggt en prototyp vars marknad mekanik och funktioner verifierats. Fordonets reglering omfattar tre styrmoder, horisontal hållning och ´klätterfunktion´ samt verktyg. Fordonet är anpassat för drift och underhålls arbeten i vägarnas sidoområden, samt för motsvarande arbeten avseende järnväg. På längre sikt kan tekniken utvecklas för räddning och andra offroad behov. Den förenklade hjulupphängningen med fjädring styrning drivning i en enhet kan utvecklas för applicering på personbilar, med minskad vikt och ökad framkomlighet som resultat.

Upplägg och genomförande

Projektet är genomfört efter en radikal innovationsmodell där teknik och marknad utvecklats parallellt. Modell o virtuell prototyp av fordon inkl. chassi, teleskopben och hjul implementerad i fysikmotorn AgX har skapats. Nivåstyrning av teleskopben och nivåstyrning för levellerat chassi i lutande terräng. Kravbild på sensorer (cylinder utskjut, hydraulikoljeflöde och/eller tryck, gyro). Anvisningar för överföring från virtuell prototyp till fysiskt fordon. Arbetet är utfört i samverkan mellan projektarbetsgrupper och markandens parter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.