Rorsman 2

Diarienummer
Koordinator Timars Svets och Smide Aktiebolag - Timars Svets och Smide AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid januari 2013 - april 2015
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2012-12-19

Syfte och mål

Projektet skall färdigställa en prototyp av ett fordon för drift och underhåll av vägarnas sidoområden. återstående insats omfattar sensorteknik, elektronisk styrning, hydraulik, chassi med verktygsfästen, styrfunktioner, hyttens ´tilt´ funktion, kran och nivellering hjul för horisontalhållning och forcering av hinder. Test och utvärdering av prototypen med entreprenörer som i dag ansvarar för drift och underhåll, samt av övriga intressenter i fordonsindustri, fack, beställare och trafiksäkerhet med flera.

Resultat och förväntade effekter

Enligt beräkningar ovan förväntas den nya tekniken när den tillämpas reducera antalet olycksfall i samband med vägarbeten med ca 20 %. Motsvarande reduktion kan påräknas vid arbete i järnvägens sidoområden. Den nya fordonstekniken väntas också få betydelse för räddningsarbete i samband med olyckor på väg, järnväg, tunnel genom att möjliggöra förbifart i sidoområden och räddning i t.ex. tågtunnlar.

Upplägg och genomförande

Färdigställande av prototyp, med chassi, kaross, hydraulik, med i projektet framforskad sensorteknik och elektronisk styrning. Test och utvärdering i samverkan med intressenterna på marknaden. Demonstrationer av fungerande prototypfordon.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.