Rorsman 2

Diarienummer 2012-04623
Koordinator Timars Svets och Smide Aktiebolag - Timars Svets och Smide AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid januari 2013 - april 2015
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2012-12-19

Syfte och mål

Projektet skall färdigställa en prototyp av ett fordon för drift och underhåll av vägarnas sidoområden. återstående insats omfattar sensorteknik, elektronisk styrning, hydraulik, chassi med verktygsfästen, styrfunktioner, hyttens ´tilt´ funktion, kran och nivellering hjul för horisontalhållning och forcering av hinder. Test och utvärdering av prototypen med entreprenörer som i dag ansvarar för drift och underhåll, samt av övriga intressenter i fordonsindustri, fack, beställare och trafiksäkerhet med flera.

Resultat och förväntade effekter

Enligt beräkningar ovan förväntas den nya tekniken när den tillämpas reducera antalet olycksfall i samband med vägarbeten med ca 20 %. Motsvarande reduktion kan påräknas vid arbete i järnvägens sidoområden. Den nya fordonstekniken väntas också få betydelse för räddningsarbete i samband med olyckor på väg, järnväg, tunnel genom att möjliggöra förbifart i sidoområden och räddning i t.ex. tågtunnlar.

Upplägg och genomförande

Färdigställande av prototyp, med chassi, kaross, hydraulik, med i projektet framforskad sensorteknik och elektronisk styrning. Test och utvärdering i samverkan med intressenterna på marknaden. Demonstrationer av fungerande prototypfordon.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.