Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Robust Polering av miljöbefrämjande lacker och deras beroende till substratet för lätta material i fordonsindustri

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 93600
Bidrag från Vinnova 510 000 kronor
Projektets löptid mars 2013 - februari 2014
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2012-03672_publik_EN.pdf(pdf, 458 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Förstudiens mål att sammanfatta projektdeltagarnas interna kunskap samt kartlägga den externa kunskap som finns inom området polering av klarlack/solidlack har uppfyllts. Detta har gjorts genom kunskapsutbyte, omfattande litteraturstudie och workshop med deltagande av externa aktörer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förstudien har gett en ökad samsyn på polering inom projektgruppen. Deltagarnas kunskaper inom området har ökat genom utbytet av intern kunskap samt av den omfattande omvärldsanalysen.

Upplägg och genomförande

Samtliga projektdelatagare har fått ge sin syn på polering, vilka problem man har haft, hur de har lösts och vilka utmaningar man ser framöver. Detta har sedan diskuterats och kunskaperna sammanfattas. Förutom sammanställningen av intern kunskap gjordes även en omfattande litteratursökning inom området. En workshop/seminarium genomfördes där relevanta externa aktörer bjöds in.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2012-03672

Statistik för sidan