Robust, Modulär och Skalbar Plattform för Nästa Generations Industriella Radiostyrning och IoT - FoI Projekt

Diarienummer 2017-01901
Koordinator Åkerströms Björbo AB - ÅKERSTRÖMS BJÖRBO AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 3 750 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla en prototyp för en ny plattform för framtidens industriella radiostyrning. Plattformen ska vara modulär, skalbar, producerbar och anpassad till att integreras ihop med både sensorer och styrning av industriella processer samt kunna bli uppkopplad mot kundens datordomän eller ett Åkerströms cloud. Även nya affärsmodeller ska tas fram inom projektet baserade på kundkrav och nya möjligheter som tillkommer med plattformens funktionalitet. Ett komplett prototypsystem kommer att testas i Bolidens anläggning i Kankberg.

Förväntade effekter och resultat

Den nya plattformen innebär att nya funktionaliteter som t.ex. IoT och molntjänster kan införas i de industriella processerna där Åkerströms radiostyrning ingår. Plattformen och dess back-end lösning för analys av driftsdata tillför industrin nya verktyg för effektivisering och säkerhet genom möjligheten att bl.a. införa autentisering av operatör samt prediktivt underhåll för att förebygga kostsamma driftstopp. Vidare kan Åkerströms införa nya affärsmodeller med förändrade kundavtal och betalningsmodeller.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet leds av Åkerströms Björbo AB och bemannas huvudsakligen av dess utvecklingspersonal, experter från industrin, konsulter, studenter och forskare från Högskolan i Dalarna. Projektparter är Åkerströms Björbo AB, Högskolan Dalarna samt Boliden AB Projektet bedrivs i huvudsak enligt Åkerströms projektmodell för säkerhetskritiska maskinstyrsystem och omfattar följande fem huvudaktiviteter: Affärsutveckling & Projektledning Mjukvaruplattform Elektronikplattform Radioplattform Backend-lösning

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.