Robust beläggningsteknik genom plasma kontroll vid ljusbåge

Diarienummer 2017-04943
Koordinator Linköpings universitet - Department of Physics, Chemistry and Biology (IFM), Linköpings universitet
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång 2017-03469-en

Syfte och mål

Detta projektet utgår från en gemensam idé mellan Seco och Linköpings universitet mot att utveckla en robust bågstråle beläggningsteknik genom kontroll av bågstråleplasmats egenskaper. Som tidigare visats vid in-situ studier beror beläggnings egenskaper och funktionalitet av plasmats karakteristik i närheten av substratet (verktyget). En detaljerad förståelse av bågstråleplasmat är således av avgörande betydelse för projektets framgång. Utvecklingsarbetet kommer att skapa ett innovativt partnerskap för kunskapsöverföring och support mellan parterna LiU och Seco.

Förväntade effekter och resultat

Till stöd för arbetet kommer vi att utveckla metoder och modeller för plasma simuleringar vars resultat, kopplat till beläggningens tillväxtparametrar, erhållen fas- och mikrostruktur samt dess egenskaper kommer att generera en unik utvecklingsplattform för ökad kontroll och tillförlitlighet av beläggningarnas kvalitet och egenskaper. En sådan plattform, integrerad i arbetsflödet, är en nyhet inom verktygsindustrin. Seco’s mål är att på sikt använda denna plattform inom ramen för sin produktutveckling.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i tre arbetsområden för vilka vi initialt kommer att fokusera på beläggningar baserade på TiAlN-legeringar: (1) plasma simulering på atomär nivå, (2) plasma karakterisering och (3) design av beläggningens egenskaper genom att ändra plasmaparametrarna. Som tidigare nämnts är ett övergripande mål med projektet att analysera förhållandet mellan plasmaparametrar och beläggnings egenskaper.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.