Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 23 mars kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 24 mars kl 8:00.  

RobIn - Robust in-process joint finding

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 6 115 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Syfte och mål

Målen med projektet var att utveckla ett beröringsfritt system som går att bygga in i lasersvetshuvudet för att hitta och följa en fog vid lasersvetsning av stumfog med ´noll´-spalt med hög industriell robusthet samt att bilda en diskussionsgrupp för behov av FoU inom lasersvetsande industri. Ett system har tagits fram som kan identifiera fogen trots nollspalt, repor nära svetsfogen mm. Systemet har provats med olika material i en speciellt framtagen demonstrator. Lasergrupp FoU har bildats och har haft fem möten hittills.

Resultat och förväntade effekter

Systemet som tagits fram möjliggör stora inbesparingar i förtester och kvalitetskontroll hos lasersvetsande industri. Det ger också ökad flexibilitet vad gäller nya produkter och materialval genom kortare tid för intrimning. Vidare kan högre produktivitet uppnås genom att våga använda laserstrålar med mindre diameter. Systemet behöver dock vidareutvecklas för att kunna användas vid adaptiv styrning (detta ingår i ett uppföljningsprojekt inom Produktion2030 (projekt VarGa - Adaptive control of varying gap in LBW).

Upplägg och genomförande

Projektgruppen har bestått av representanter från medelstora och stora slutproducenter (GKN Aerospace, Siemens Industrial Turbomachinery och Brogren Industries), lasersystembyggare (Permanova Lasersystem) och akademi (Högskolan Väst, Luleå Tekniska Universitet och Swerea KIMAB). Det har gett goda möjligheter till att verkligen förstå industribehov och industrinytta och kunna koppla till såväl senaste forskarrön som praktisk möjlighet till produktframtagning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-05227

Statistik för sidan