RobIn - Robust in-process joint finding

Reference number 2014-05227
Coordinator Swerea KIMAB AB
Funding from Vinnova SEK 6 115 000
Project duration December 2014 - November 2016
Status Completed
Venture Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Call Strategiska innovationsprogrammet SIO Produktion hösten 2014 Ny

Purpose and goal

Målen med projektet var att utveckla ett beröringsfritt system som går att bygga in i lasersvetshuvudet för att hitta och följa en fog vid lasersvetsning av stumfog med ´noll´-spalt med hög industriell robusthet samt att bilda en diskussionsgrupp för behov av FoU inom lasersvetsande industri. Ett system har tagits fram som kan identifiera fogen trots nollspalt, repor nära svetsfogen mm. Systemet har provats med olika material i en speciellt framtagen demonstrator. Lasergrupp FoU har bildats och har haft fem möten hittills.

Expected results and effects

Systemet som tagits fram möjliggör stora inbesparingar i förtester och kvalitetskontroll hos lasersvetsande industri. Det ger också ökad flexibilitet vad gäller nya produkter och materialval genom kortare tid för intrimning. Vidare kan högre produktivitet uppnås genom att våga använda laserstrålar med mindre diameter. Systemet behöver dock vidareutvecklas för att kunna användas vid adaptiv styrning (detta ingår i ett uppföljningsprojekt inom Produktion2030 (projekt VarGa - Adaptive control of varying gap in LBW).

Planned approach and implementation

Projektgruppen har bestått av representanter från medelstora och stora slutproducenter (GKN Aerospace, Siemens Industrial Turbomachinery och Brogren Industries), lasersystembyggare (Permanova Lasersystem) och akademi (Högskolan Väst, Luleå Tekniska Universitet och Swerea KIMAB). Det har gett goda möjligheter till att verkligen förstå industribehov och industrinytta och kunna koppla till såväl senaste forskarrön som praktisk möjlighet till produktframtagning.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.