Road Status Information (RSI) - demonstrator

Diarienummer 2013-04708
Koordinator Klimator AB
Bidrag från Vinnova 5 961 000 kronor
Projektets löptid februari 2014 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång 2013-01866-en

Syfte och mål

Syftet med projektet var att kombinera existerande tekniker för väglagsprognoser med: 1 Fordonsdata 2 Geosegmentering Samt att 3 Skapa nytt beslutsstöd i form av gränssnitt Målet var att under vintern 2014/15 utföra studier på vägnätet i västra Sverige på en fordonsflotta från Volvo Cars och utvärdera tillsammans med Svevia. Fordonsdata har byggts upp och anpassningar i klimatmodell gjorts. Geosegmentering (analys på detaljnivå av vägavsnitt avseende skugga, höjd etc) är utförd på vägnätet i västra Sverige. Gränssnitt är utvecklat som prototyp och finns på projektets hemsida.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet har tre huvuddelar: 1 Effekt (i huvudsak ekonomisk) 2 Arbetsorganisation 3 Affärsmodell Effekten av RSI bedöms ur ett ekonomiskt perspektiv vara gynnsam. I denna fas av projektet har en tydlig kostnadsreduktion av signifikant karaktär säkerställts. Kvantifiering för hela Sverige är inte gjord i denna fas. Entreprenören Svevias medarbetare har sett betydande vinster för processen när halkbekämpning skall beslutas. ökad trygghet och möjlighet till lärande är de främsta effekterna. En orientering i möjlig affärsmodell och upphandlingsmetodik är gjord.

Upplägg och genomförande

Projektet har löpt under Q1 2014 till Q2 2015. Arbetet har delats upp i 6 ´work packages´. Effekt och affärsmodell Klimatmodell FoU, marknadskommunikation Fordonsdata Gränssnitt Kontrollmätningar För varje WP har en projektpart varit ansvarig mot projektledningen. Projektet har styrts med övergripande Gate-möten (3), styrgruppsmöten (3 utöver gater) och projektmöten på månadsbasis. Projektet har i huvudsak genomförts enligt plan och med god kommunikation mellan parterna. Projektet har upplevts som mycket framåtsträvande och positivt av parterna.

Externa länkar

Projektets hemsida.Notera att demonstratorn inte är operativ under sommarhalvåret.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.