RIVSILOn - Regionalt Initiativ till Virtuella och Samverkande Informationssystem för Lokaltrafiken

Diarienummer 2018-01938
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 1 860 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - december 2019
Status Beslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång Effektiva och uppkopplade transportsystem våren 2018