RIVER - Reduced dIstraction via Voice intERaction

Diarienummer 2014-05595
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6310, M1:6
Bidrag från Vinnova 950 008 kronor
Projektets löptid januari 2015 - september 2016
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2014-10-15

Syfte och mål

Att designa ett säkert sätt att interagera med fordonsfunktioner och nomadiska enheter är en stor utmaning. Förardistraktion spelar en stor roll i många trafikolyckor men det huvudsakliga fokuset hittills har legat på visuella krav. RIVER-projektet utvärderade den mentala arbetsbelastningen vid användandet av röststyrning. Bidrag till följande programmål gjordes: Analysis, knowledge and enabling technologies Basic safety features of vehicles Driver support and related interfaces between driver and vehicle as well as interfaces between other road users

Resultat och förväntade effekter

WP2s resultat: 1. State of the art undersökning på röststyrning i fordonsindustrin 2. En lista med användarbehov, inklusive hur användarna kommunicerar med lastbilen idag 3. Vilka funktioner i lastbilen som användaren vill kunna kontrollera med rösten 4. Hur kan interaktionen med Volvos röststyrning göras med effektiv I WP3 implementerades en prototyp i en lastbil som utvärderades med en ny metod i WP4. En jämförelse mellan objektiv och subjektiv data gjordes för att utvärdera prototypen i WP3 samt den utvecklade metoden.

Upplägg och genomförande

WP1 var ett administrativt WP för att stukturera och förbereda projektet. WP2 gjorde en state of the art undersökning och en undersökning för användarbehov för att förstå vilka funktioner användarna vill ha. WP3 skapade sedan en prototyp baserat på resultaten av WP2. WP4 utvecklade en ny metod för att analysera arbetsbelastning vid användandet av röststyrning och använde sedan den metoden för att utvärdera prototypen som skapades i WP3.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.