Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

RFID teknologi för klimatvävar för ökad kontroll av klimat i växthus

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juli 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Viktiga resultat som projektet gav

Målet är att utvärdera sensorer, för lagring av information, integrerade i en klimatväv för växthus, i laboratoriemiljö såväl som i växthus. I projektet har två olika teknologier testats. Framgångsrika ”proof-of-concept” tester har gjorts på lab hos Acreo, i klimatskåp på Swerea IVF och slutligen i en fuktkammare och i ett litet växthus hos Ludvig Svensson. Sensorerna är fortfarande inkopplade och fungerar bra efter 3 månader i växthuset.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten av de testade systemen har varit framgångrika. Fortsättningen efter detta projekt är att Ludvig Svensson går vidare och gör större mer omfattande tester för att vidareutveckla idén. Tester kommer att göras i ett producerande växthus där större provkroppar och fler variabler utvärderas.

Upplägg och genomförande

Projektet är sammansatt av aktörer inom olika sektorer med unika och kompletterande vetenskapliga och tekniska kompetenser, som möjliggör en komplett kedja som gemensamt ser den stora potentialen i kopplingen mellan klimatvävar, informationsteknologi, miljöfrågor och produktion. Acreo och Swerea IVF har tillgång till välutrustade lab samtidigt som Ludvig Svensson har sin produktion i samma hus som RoD. Sammantaget har detta bidragit till att projektet har kommit så pass långt med goda resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 oktober 2017

Diarienummer 2017-04789

Statistik för sidan