RFID teknologi för klimatvävar för ökad kontroll av klimat i växthus

Diarienummer 2017-04789
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juli 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Idé-projekt - hållbar produktion

Syfte och mål

Målet är att utvärdera RFID taggar för lagring av information integrerade i en klimatväv för växthus, i laboratoriemiljö såväl som i växthus. RFID-teknologi har inte tidigare tillämpats på klimatväv.

Förväntade effekter och resultat

Syftet är att förlänga vävens livslängd samt hjälpa produktutvecklare att optimera vävens egenskaper. Projektet kommer att gynna svensk industri då Svensson, världsledande tillverkare av klimatvävar för växthus, tillverkar sin väv i Sverige. Visionen är att varje väv med hjälp av RFID-teknologi ska kunna samla information avseende klimatet i växthuset och därigenom hjälpa odlare världen över att optimera sina skördar.

Planerat upplägg och genomförande

Projekt är sammansatt av aktörer inom olika sektorer med unika och kompletterande vetenskapliga och tekniska kompetenser, som möjliggör en komplett kedja som gemensamt ser den stora potentialen i kopplingen mellan klimatvävar, informationsteknologi, miljöfrågor (tex. energibesparing) och produktion. Svenssons kontroll över produktionskedjan innebär att förmågan att komma till ett verkligt test av integrerade RFID teknik i klimatvävar är stor. RFID taggarna kommer att testas och utvärderas i laboratoriemiljö såväl som i ett växthus.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.