Resurseffektiv planering för konkurrenskraftiga produktionsnätverk (RePlan)

Diarienummer 2015-04322
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 4 719 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration 2015 (autumn)

Syfte och mål

RePlan har syftat till att öka resursutnyttjandet inom bygg- och återvinningsbranschen genom att för dessa branscher utveckla, implementera och sprida taktiska planeringsprocesser med tillhörande IT-verktyg. Vikten av taktisk planering i dessa branscher beror på en decentraliserad organisationsstruktur samt att båda branscherna kännetecknas av en projektverksamhet som gör att man behöver prioritera resurstilldelning för potentiella och kommande projekt. Dock försvåras planering idag av att data i mångt och mycket och en omogenhet gällande strukturerad datahantering.

Resultat och förväntade effekter

Taktisk planering har stor potential att vara en möjliggörare för samordning mellan aktiviteter och aktörer och skapa en bättre helhetssyn inom bygg- och återvinningsbranschen. Under projektets gång har ett antal processer startats igång hos företagen kopplat till datainsamling, integration av IT-system och nytänkande kring planering. Inom några år kommer detta möjliggöra fullskalig implementation av lösningarna från RePlan projektet. Systemutvecklaren Optimity har utvecklat en förståelse för vad som krävs för att kunna använda deras programvara i dessa branscher.

Upplägg och genomförande

Arbetet har bedrivits i form av iterativa case hos varje användare (NCC, ARCONA och RagnSells). Utifrån dessa case har sedan verktyg och processer utvecklats samt en implementeringsguide. Litteraturstudier, delphi-studier och intervjuer med sakkunniga har varit viktiga för omvärldsanalysen och förståelse av förutsättningar som föreligger planering. För att skapa lärdomar mellan företagen och branscherna har gemensamma aktiviteter i form av workshops och konferensdeltagande gjorts. Resultaten har också presenterats hos användare och utvärderats med hjälp av rollspel.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.