Responsiv design: undersökning av institutionella barriärer för återtillverkning och återbruk i högre utbildning

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Borås - Akademi textil, teknik och ekonomi
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Syfte och mål

En utmaning för omställning till en mer cirkulär modebransch är att kunna återanvända och återtillverka produktmoduler istället för återvinning på fibernivå. Syftet med projektet är därför att utveckla och skala upp responsiva designmodeller i högre utbildning för att förändra institutioner inte bara genom policy utan även genom resursflöden för att öka antalet entreprenörer som i likhet med andra branscher kan fungera som förändringsagenter för botten-upp förändring i mode och klädindustrins processer.

Förväntade effekter och resultat

Projektets förväntade resultat är kunskap och förståelse om barriärer för responsiv design i utbildningsinstitutioner, prototyper av utbildningsmoduler och realisering av materialresurser samt policy för utbildningsprogram, pedagogisk utbildning och innovationsverktyg. Förväntad effekt är uppskalning av responsiva designmodeller i högre utbildning. Långsiktiga effekter är ökad cirkuläret i kläd- och modesektorn genom en högre marknadsandel baserat på återanvändning och återtillverkning.

Planerat upplägg och genomförande

Forskning och utveckling kommer att genomföras med experimentella metoder för att utveckla och skala upp pedagogiska metoder, resurser och policy genom kursmoduler och exempel som kommer att analyseras och utvärderas ur ett professionellt designperspektiv.Projektet koordineras av Högskolan i Borås (HB), i samarbete med RMIT University, Monki AB, Emmaus Björkå och Berendsen AB.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.