Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

RESPIRE: Rethinking the management of unexpected events for resilient and sustainable production

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - Kungliga Tekniska Högskolan Inst f Hållbar produktionsutv
Bidrag från Vinnova 3 400 000 kronor
Projektets löptid november 2021 - november 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång SIP Produktion2030, utlysning 14

Syfte och mål

RESPIRE syftar till förbättrad krishantering av oväntade händelser relaterade till produktion genom att identifiera och dela bästa praxis och lärdomar från olika sektorer. Tillverkande små och medelstora företag förbättrar sina produktionssystems motståndskraft, och samhälleliga katastrofhanteringsaktörer som humanitära, militära och nationella kan uppgradera sina professionella processer. Industriell och samhällelig beredskap för resurser och information kommer att byggas upp genom att identifiera potentiella områden av ömsesidig nytta för att dela resurser, överskott och verksamhetsförskjutningar under oväntade händelser.

Förväntade effekter och resultat

Lärdomar och ömsesidig kunskapsdelning mellan små och medelstora tillverkande företag och partnerorganisationer. En undersökningsrapport som jämför de svenska tillverkningsföretagens motståndskraft i leveranskedjan i deras svar på Covid-19. En metod och ritning för att stödja beslut och aktiviteter för krishantering kombinerat med en analys av deras hållbarhetspåverkan. Integrerade erfarenheter från humanitär och katastrofhanteringslogistik för ökad beredskap och ledning. Identifiering av hur man använder överskott som är förenligt med behoven i andra sektorer.

Planerat upplägg och genomförande

Samarbetet och relationerna mellan forskningsinstitutionerna och organisationerna är redan etablerade genom tidigare och pågående projekt. Företagspartnerna kommer att kunna testa och tillämpa forskningsresultaten direkt i sin verksamhet. En förbättrad krishanteringsmodell skulle kunna praktiseras i realtid hos partnerna. Ett separat arbetspaket syftar till att sprida kunskap om resultaten brett i den svenska industrin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 februari 2022

Diarienummer 2021-03685

Statistik för sidan