Resebidrag USA

Diarienummer 2017-05639
Koordinator HUMANICE AB
Bidrag från Vinnova 23 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Syfte och mål

Syftet med resan var att genom nätverk och möten etablera kontakt med världsledande partners för framtida samarbetsprojekt. Syftet och målet med resan anses väl uppfyllt. Kontakt och möten med nyckelpersoner har genomförts och det bör finnas ett gott underlag fortsatt forskning inom ramen för utlysningen om hälsa i Horizon 2020. Främst när gäller effektiva metoder för sanering av kontaminerad personal och utrustning som exponerats för ohälsosamma och främmande partiklar från ofullständig förbränning av okänt bränsle.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av deltagandet kan skördas i fördjupade och adekvata kontakter som är relevanta för forskning och utveckling av nya metoder och produkter. Bedömningen är att det finns ett gott underlag fortsatt forskning om hälsa inom arbetsområdet ”Brandmäns hälsa” i enighet med matchande utlysning inom ramen för Horizon 2020. Mängder av relevanta kontakter kunde knytas under konferensen och uppslag till nya samarbetsprojekt initierades. Löpande kontakt med nya partners har hållits efter resans genomförande.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförandet av resan har utförts i stort sett som förväntat. Det fann en viss osäkerhet i graden av intresse hos potentiella samarbetspartners grundat i en oklar bedömning om slutkunders intresse för nya produkter och arbetsmetoder. Det visade sig finnas mycket stort intresse. Tiden för utbyte i form av konkret forskningsplanering blev begränsad men det fanns genuint intresse likväl som goda förutsättningar för fördjupat samarbete.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.