Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag Bryssel Belgien - Horizon 2020 Societal Challenge 2 Infoweek

Diarienummer
Koordinator Cystellar Nordic AB
Bidrag från Vinnova 12 526 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet och målet med resan har uppfyllts, då vi träffade tänkbara europeiska samarbetspartners och kommer att initiera samarbete och arbeta vidare med en gemensam Horizon 2020 ansökan inom ”Sustainable Food Securi-ty” och ”Rural Renaisance” tematiska utlysningar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Mötena genomfördes enligt plan, vi träffades med fem EU konsortiekoordinatorer och vi kommer att arbeta vidare med en gemensam ansökan med två konsortier. Vidare vi presenterade bolaget under Horizon 2020 Socie-tal Challenge 2 informationsveckan och har identifierat ett antal ytterligare samarbetspartners eller tänkbara kunder och för bolagets kommande produkter inom livsmedelsäkerhet och spårbarhet. Resan har genererat 27 relevanta leads som vi kommer at följa upp under de närmaste veckorna.

Upplägg och genomförande

Under en väldigt intensiv vecka, Horizon 2020 Societal Challenge 2 informationsdagarna har givit oss möjlig-het att träffa flera EU konsortiekoordinatorer, potentiella samarbetspartners och tänkbara kunder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 november 2017

Diarienummer 2017-04962

Statistik för sidan