Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

RemoteTimber - Robusta och säkra system för fjärrstyrda virkeslastare

Diarienummer
Koordinator Mittuniversitetet - Avdelningen för elektronikkonstruktion
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid november 2019 - augusti 2022
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Slutrapport 2019-03086b.pdf (pdf, 3392 kB)

Syfte och mål

Projektets målsättning - att verifiera tekniska krav och ekonomiska förutsättningar för säkra fjärrstyrda virkeslastare via 5G är uppnått genom den fjärrstyrda hjullastare som demonstrerade lastning och lossning av timmer på Torsboda virkesterminal. Även det långsiktiga målet, att stärka skogs- och fordonsindustrin, anses vara uppnått eftersom den affärsmodell som tagits fram visar på stora möjligheter att minska kostnaderna. Projektets resultat har också potential att minska transporternas miljöpåverkan genom färre lastbilstransporter till och från terminalerna.

Resultat och förväntade effekter

Huvudleveransen är en demonstrator, en fjärrstyrd virkeslastare utrustad med uppkopplade kameror och sensorer, som presenterades och testades med framgångsrikt resultat vid ett pressevent på SCA:s virkesterminal i Torsboda, Timrå. Utöver detta har projektet gjort en behovsanalys som tar upp aspekter som lagar och regler, användarperspektivet, fysisk säkerhet, cybersäkerhet och kommunikation. En analys kring 5G har publicerats av Mittuniversitetet i samverkan med Telia. Ett business case visar att det finns potential att minska kostnaderna med en fjärrstyrningslösning.

Upplägg och genomförande

Projektet har arbetat i fem arbetspaket, där demonstratorutveckling och design av hjullastare tagits fram parallellt med analys av kommunikation och infrastruktur. Demonstratorn visades på en pressträff i november 2021 på Torsboda virkesterminal, vilket resulterade i ett 20-tal publiceringar i media. Förutom ett kortare avbrott på grund av pandemin har projektparterna arbetat mycket intensivt under hela projekttiden och genomförandet har fungerat mycket väl tack vare att samtliga aktörer bidragit med sin expertis och ett stort engagemang.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 oktober 2022

Diarienummer 2019-03086

Statistik för sidan