Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Remote Diagnostic Tools and Services

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - februari 2014
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Slutrapport 2009-00256 Remote.pdf (pdf, 1265 kB)

Senast uppdaterad 19 december 2019

Diarienummer 2009-00256

Statistik för sidan