Remote Diagnostic Tools and Services

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - februari 2014
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI