ReFood - integration genom arbete

Diarienummer 2018-01300
Koordinator ReCollab AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - step 1

Syfte och mål

Ambitionen med ReFood är att bidra till ett mer hållbart samhälle genom att främja integration och minska resursslöseri i matsystemet. ReFood bidrar med en enkel lösning där matsvinn i livsmedelsbutiker förädlas till färdigrätter av utrikesfödda kvinnor. Färdigrätterna säljs sedan åter i butik.

Förväntade effekter och resultat

Integrationsproblematiken är nära kopplad till arbetsmarknaden, och att ha ett arbete är essentiellt för att känna frihet och självständighet. ReFood kan bidra till att skapa arbetstillfällen för personer som tidigare stått utanför arbetsmarknaden, samtidigt som vi minskar matsvinnet och påverkar medvetenheten kring mat och hållbar konsumtion genom smart kommunikation.

Planerat upplägg och genomförande

I detta projekt utvecklas, testas och utvärderas en modell för integration och minskat resursslöseri, som genomförs i tre arbetspaket i) färdigställande av projektorganisation, ii) produktutveckling och försäljning, samt iii) strategier för uppskalning, som främst sker i samverkan med arbetsförmedlingen och livsmedelsbutiker i Stockholmsregionen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.