Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Realistisk utbildning och träning för säkerhetsapplikationer i virtuella miljöer

Diarienummer
Koordinator WESTINGHOUSE ELECTRIC SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom processindustriell IT och automation

Viktiga resultat som projektet gav

Målen med 3 st träningsmoduler har uppfyllts med reaktortanksutbildning, reaktorhallsutbildning och strålningsdemo. De första 2 har införts i träningsprogrammet för underhållspersonal och utfördes live med bra resultat. 2 utvalda teknologier för att beräkna strålning har föreslagits för vidare studier. Samarbetsformer mellan parterna har utvecklats på ett föredömligt sätt genom att unika kompetenser har använts och delats inom projektet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Två träningsmoduler har utvecklats och införts i en utbildning för kraftverkspersonal. Betyget från en enkätundersökning var 5.5 av 6 möjliga. En strålningsdemo utvecklades och demonstrerades på ett seminarie med inbjudna gäster från kraftverken. Samarbetet mellan parterna i projektet är bra och gemensamma affärsmöjligheter diskuteras redan mellan KSU och Westinghouse. RISE SICS har bidragit mycket väl med kunskaper kring programmering.

Upplägg och genomförande

Projektet startade med ett kick off möte i Westinghouse lokaler. Därifrån startade ett antal parallella aktiviteter med fokus att hinna klart med ett antal delmål till en kurs som gick i slutet på Januari för att möjliggöra en test av resultat. Två VR kursmoment och ett strålningsdemo som är tänkt att användas i kurser senare utvecklades. Det senare med en förenklad strålningsberäkning. Parallellt med detta pågick en analys av metodik för en mer noggrann strålningsmodell.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 september 2017

Diarienummer 2017-03169

Statistik för sidan