Reagens kits för det nästa generation av in situ sekvensering

Diarienummer
Koordinator CartaNA AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - maj 2020
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 2 - hösten 2018

Syfte och mål

I detta projekt ska vi utveckla det nästa generationen av in situ sekvenserings-tekniken som blir snabbare och får högre känslighet än den tidigare ISS tekniken, och att bredda utbudet av provtyper som kan analyseras. Parallellt kommer vi att göra en mer uttömmande marknadsanalys för industrikunder (Pharma och Bioteknik). Samfattade kommer vi skapa all förutsättningar att går ut till rätt marknads-segment med en globalt kopmetitivt produkt.

Förväntade effekter och resultat

Ett framgångsrikt genomförande av projektet kommer att stärka vår position, tilltala fler privata investerare, skapa arbete och kompetens i Sverige, samt hjälpa forskare och Pharma att förstå komplexa sjukdomar och hitta nya botemedel.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer att (i) utveckla det nästa generation ISS teknik och utveckla tekniken mot att bredda utbudet av provtyper som kan analyseras, samt ii) upprätta en ny produktionsledning för intern tillverkning av ny ISS-reagens kits. Parallellt kommer vi att (iii) göra en mer uttömmande marknadsanalys för industrikunder (Pharma och Bioteknik) för att komplettera den från fas 1 (som främst fokuserade på akademiska kunder). Slutligen kommer vi att (iv) testa och validera de nya ISS-reagensen med pilotkunder i deras regi (d.v.s. i kundens lokaler).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 november 2018

Diarienummer 2018-03167

Statistik för sidan