Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Race.se - Digitaliserar motionssverige

Diarienummer
Koordinator RACE 2 RACE AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Syftet och det övergripande målet med projektet var att lansera Race.se som en fullskalig lösning för deltagare, lopparrangörer och sponsorer/företag i Sverige. Vi har under projektet tagit fram en lösning som levererar värde till alla kundgrupper. Gentemot loppdeltagare är vi idag en naturlig start och slutdestination för motionslopp. Lopparrangörer kan med tjänsten hantera alla delar av sitt motionslopp på Race.se. Företag kan med Race.se nå ut till Sveriges motionärer genom flertalet olika kanaler. Projektet har framgångsrikt genomförts.

Resultat och förväntade effekter

Race.se är lanserat, vilket resulterat en tjänst för motionslopp där du kan söka, samla och anmäla dig till motionslopp. Lopparrangörer kan med Race.se sänka sina kostnader genom vårt system, vilket var ett delmål i projektet. Idag samarbetar över 80 motionslopp med Race.se och däribland Lidingöloppet, Åre Extreme Challenge, Ångaloppet och Sollentuna Summer/Winter Marathons, vilket är över förväntan. Antal medlemmar är är enligt plan över 12000 där målet är 20000 för året. Samtal är inledda med Folksam kring ett samarbete, vilket är ett bevis på vårt värde för sponsorer/företag.

Upplägg och genomförande

Vi tog oss an projektet genom att planera och schemalägga de olika aktiviteterna och delaktiviteterna. Aktiviteterna löpte till stor del parallellt, vilket ställde höga krav på projektgruppen. Resultatet är bra, men genomförandet har inneburit en hög arbetsbörda på framförallt den tekniska utvecklingen som behövde hantera en större mängd buggfixar än beräknat. Ett önskvärt förfarande hade varit att ha spritt ut aktiviteterna över en längre tid för att ge mer utrymme för buggfixar. Kravställning, projektledning och uppföljning har gått helt enligt plan.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04173

Statistik för sidan