Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

QSkruv - Kvalitetssäkrad Skruvmontering

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2014-06247sv.pdf (pdf, 320 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet QSkruv har varit stärka den svenska fordonsindustrin och dess svenska underleverantörer i en allt mer global konkurrens. Projektet samlar deltagare från den svenska fordonsindustrin och några av dess största, svenska, underleverantörer för att tillsammans med Swerea samarbeta för att skapa förbättrade processer för konstruktion, utprovning, verifiering och montering av skruvförband. Behovet av kunskapsspridning inom området är stort och för att göra resultaten tillgängliga kommer de att ligga publikt åtkomliga på SFNs hemsida www.sfnskruv.se

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i ett antal förslag på provmetoder och dokument att användas som utgångspunkt för gemensamma standarder samt ett webbaserat hjälpmedel. - Provmetod för mellanytafriktion. - Provmetod för sättningsegenskaper hos färg. - Provmetod för monteringsfriktion för ytbehandlade fästelement. - Lista med gemensamt accepterad nomenklatur - Rekommendationer för val av monterings- och verifieringsmetod - Interaktiv guide för design, montering och verifiering av skruvförband publicerad på SFNs hemsida (www.sfnskruv.se). - Stärkt samarbetet mellan parterna.

Upplägg och genomförande

Projektet har omfattat tre arbetspaket där olika företag och institut samarbetat: 1. Provmetoder för mätning av friktion mellan ytor samt för att mäta sättningar i lackerade förband. 2. Provmetod för monteringsfriktion, gemensam nomenklatur samt utveckling av monterings- och verifieringsmetoder. 3. Webbaserat verktyg för praktisk och pedagogisk hjälp till konstruktörer, montörer och servicepersonal. Projektet arrangerade även en internationell konferens med ca 60 deltagare i Göteborg 4-5 okt. 2017. Projektets 12 styrgruppsmöten har haft hög närvaro och god samarbetsanda

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 februari 2020

Diarienummer 2014-06247

Statistik för sidan