Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pyzzle it - validering av affärsmodell

Diarienummer
Koordinator PYZZLE IT AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Vi vill ge barn makten att själva bestämma hur sina leksaker ska se ut. Vi våra appar ska barn på ett lekfullt sätt skapa leksaker och allt de designat går att beställa. Vi uppfyllde vårt mål med projektet som var att validera och skapa en hållbar och långsiktig affärsmodell. Vi har utifrån affärsmodellen utvärderat vår befintliga lösning för att skapa en ny version med fokus på mer kreativt skapande av leksaker.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är att vi nu har en hållbar långsiktig affärsmodell samt prototyp att basera fortsatt utveckling på. De effekter vi förväntar oss av projektet är att lansera flera appar där barn på ett roligt och kreativt sätt kan designa olika leksaker.

Upplägg och genomförande

Webbenkät, intervjuer och samtal med befintliga och potentiella kunder har utgjort grunden för den affärsmodell vi utvecklat. Vi har sedan tillsammans med utvecklare och designer utvecklat vår lösning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04211

Statistik för sidan