Pyzzle it - validering av affärsmodell

Diarienummer 2017-04211
Koordinator PYZZLE IT AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - april 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

I vår första app, Pyzzle Bracelet, kan barn skapa armband genom att forma och måla pärlor samt göra berlocker med sina egna fotografier. Allt barnen designar går att beställa direkt i appen av föräldrar. Vi vill utveckla vår affärsmodell till att inkludera ett brett produktsortiment av leksaker samt möjlighet för barnen att skapa mer fritt i apparna. Målet med projektet är att skapa en hållbar och långsiktig produktstrategi och affärsmodell.

Förväntade effekter och resultat

Utifrån projektets resultat kommer vi utveckla appar där barn på ett kreativt och fritt sätt kan skapa leksaker med många olika variationer. Vi kommer även utveckla bakomliggande plattform, tillverknings och leveransprocess.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i två arbetspaket. Del 1: Undersökning där vi utvärderar vår affärsmodell och vad potentiella kunder efterfrågar. Del 2: Utifrån undersökningens resultat skapa en uppdaterad affärsmodell samt involvera användare och kunder för att skapa en ny produkt/tjänst.

Externa länkar

Pyzzle it! - kreativ app där allt barnen skapar går att beställa.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.