PushAppy - Din digitala säljcoach

Diarienummer 2018-01256
Koordinator PUSHAPPY AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

PushAppy kommer bygga ett coachning-verktyg som hjälper företag att enklare och smidigare coacha/motivera sina medarbetare samt förbättrar kommunikationsmöjligheterna internt. Vi kommer även satsa på att utveckla spellägen för att göra dom dagliga målen roligare att uppnå. Med hjälp av gamification i vardagen kommer motivationen gå upp och jobbet bli roligare.

Förväntade effekter och resultat

Målet med projektet är att utveckla en digital coach som kommer underlätta den dagliga micro-coachingen ute hos organisationer. Ge ledaren tips och flagga bra prestationer inom deras organisation. Olika spellägen kommer även göra vardagen roligare för medarbetarna och ge mer motivation till att gå till arbetet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer pågå under juni - september. Vi kommer börja med spellägen från början av juni och sedan digitala coachen från augusti. Projekteringen är redan påbörjad och en plan finns för genomförande och utveckling. Vi kommer även i slutet av projektet testa dom nya funktionerna tillsammans med kunder för att säkerställa nyttan ute hos företag.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.