Prospekteringskriterier för polymetalliska sulfidmineralizeringar och industrikarbonater.

Diarienummer 2017-02222
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Geovetenskap och miljöteknik
Bidrag från Vinnova 2 760 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång SIP STRIM-spring 2017

Syfte och mål

Projektet är ett unikt samarbete mellan metallindustrin (Boliden) och industrimineralindustrin (Björka Mineral), fokuserandes på att förbättra prospekteringskriterier för polymetalliska sulfidmalmer (Zn-Pb-Ag) och industrimineralförekomster (kalcit och dolomit). Båda är associerade med marmorenheter i Bergslagen, och några av de bästa dolomitförekomsterna förekommer i omvandlingshalos relaterade till närliggande sulfidmineralizeringar. Huvudmålet är att förstå de kemiska, mineralogiska och isotopkemiska zoneringarna i dessa omvandlinghalos.

Förväntade effekter och resultat

Förbättrade zoneringsmodeller för mineralförekomster i marmormiljö kommer att stimulera fynd av nya karbonat och sulfidfyndigheter i Bergslagen, i synnerhet på djupet där den största potentialen för nya fynd finns. En ökad förståelse för omvandlingssystem kommer att tillåt en mer träffsäker och kostnadseffektiv avgränsning av nya målområden. Hög-kvalitativa karbonatförekomster och sulfidmalmer förekommer ofta nära varandra, och en bättre förståelse av deras relation kan bidra till att diversifiera produktionen vid existerande gruvor eller förlänga deras livslängd.

Planerat upplägg och genomförande

Det c. 40 km utbredda marmorstråket i Salatrakten kommer att undersökas med avseende på stratigrafi, struktur, litogeokemi, stabila isotoper och mineralogi. Fördelningen av mineralfyndigheter kommer att relateras till laterala variationer i stråket på regional skala. Detaljerade studier kommer att utföras kring kända sulfid och karbonatförekomster vid Sala-Tistbrottet området. Vår geokemiska och mineralogiska data kommer även att användas för att utreda förhållanden mellan marmorns sammansättning och nyckelegenskaper för karbonatindustrin, såsom marmons vithet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.