Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Produktionsänglar uppskalning och nationell utrullning

Diarienummer
Koordinator Södertälje Science Park AB
Bidrag från Vinnova 10 000 699 kronor
Projektets löptid september 2021 - mars 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska insatser Hållbar industri

Syfte och mål

Produktionsänglar har som mission att främja produktion i Sverige och riktar sig mot industrialisering av startupbolag med hårdvaruprodukter som skalar upp sin produktion med svenska tillverkare. Detta ger tredubbel effekt då hållbara produktstartups får stöd att realisera sina innovationer, svenska tillverkare får nya kunder och det skapas förädlingsvärde och arbetstillfällen i Sverige. Projektet fokuserar på nationell utrullning genom att bygga en nationell struktur för industrialisering av hållbara och innovativa produkter i samarbete med regionala aktörer.

Förväntade effekter och resultat

En struktur med produktionsacceleratorer börjar etableras i Sverige, vilket kompletterar inkubator-systemet. Kunskapen kring industrialisering ökar och omsätts till utbildningar. Startups med produktinnovationer vet vart de ska vända sig och tillverkare når nya kunder och stärker sin industrialiseringsförmåga. Tempot i omställningen för resurseffektivitet, klimat och konkurrenskraft ökar. Det bidrar till arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt och minskad klimatpåverkan som effekt av att tillverkare växer med nya kunder och startups etableras till stabila företag.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs etappvis med fokus på tre delar. 1: Produktionsänglars program med olika moduler som rekrytering, urval, coachning, utbildning, finansiering, matchning med tillverkare, produktionspanel och lotsning mot vidare stöd. 2: Vidareutveckling av koncept, metodik, verktygslåda och utbildningsmaterial samt akademisk evidens genom kunskapsutveckling och analys. 3: Samarbete med utvalda regionala aktörer med förutsättningar att lång¬siktigt bygga ekosystem för industrialisering och uppskalning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 oktober 2023

Diarienummer 2021-03268

Statistik för sidan