Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Strategiska insatser Hållbar industri

Strategiska insatser Hållbar industri

Öppna ansökningstillfällen

22
Hållbar tillverkning av läkemedel och medicintekniska produkter - våren 2024
Stänger om 22 dagar

Med den här utlysningen vill Vinnova bidra till en hållbar utveckling inom tillverkning av läkemedel och medicintekniska produkter. Utlysningen finansierar genomförbarhetsstudier för att utveckla cirkulära produktionsprocesser utan att göra avkall på säkerhet, kvalitet eller miljöpåverkan.

Tidigare ansökningstillfällen

Rörlighet för innovation, lärande och kunskapsutbyte för en hållbar industri
Stängde 27 oktober 2022

Vill du eller din organisation vidga vyerna för att få nya kontakter, insikter och samarbeten? Nu erbjuder Vinnova finansiering för personer verksamma inom forskning och innovation som vill arbeta i en annan organisation i upp till 12 månader.

Senast uppdaterad 26 mars 2024

Diarienummer 2021-00997

Statistik för sidan