Produktions- och textureringsprocess för proteinrika livsmedel från skogsindustriella restströmmar

Diarienummer 2018-02389
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - Jordbruk och Livsmedel, Göteborg
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - november 2019
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation