Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Processoptimering av Tribotextil

Diarienummer
Koordinator Tribotextil AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Produkten Tribotextil ersätter smörjmedel vid djupdragning och sträckpressning av tunnplåt och målet med projektet var att utveckla produkten så att den uppfyller kundernas behov, har en väl utvecklad fiberstruktur och tillverkningsprocess. En produkt nära kommersialisering. Projektet med processoptimering av produkten utgår från den prototyp som tidigare tillverkats. Produkten behövde processoptimeras beträffande fibersammansättning och tillverkningsprocess för att uppnå optimala egenskaper och jämn kvalité. Målen i projektet har uppfyllts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Jämfört med den tidigare tillverkade prototypen av Tribotextil, valde vi en annan produktionsteknik i projektet vilket gav en bättre produkt, med bättre prestanda och jämnare kvalité. Vi fick tillsammans med producenten en ökad kunskap om de processparametrar som styr och påverkar tillverkningsprocessen genom att vi on-line under processförsöken kunde variera parametrarna. Vi förväntade oss att se skillnader i egenskaper hos fibrerna från de båda tillverkarna vilket vi också gjorde. Den nyare fibern på marknaden visade sig vara svårare att processa och gav en sämre produkt.

Upplägg och genomförande

Vi testade produktionsanläggningar hos två olika producenter, där den andra valda producenten hade tidigare processat denna typ av fiber samt hade både kompetens och en mera lämplig produktionsanläggning. Vi köpte in fiber från två olika tillverkare för att genom ett djupgående samarbete med den utvalda producenten och praktiska tester identifiera de olika processparametrarna och hur de påverkade slutprodukten. Projektet med ”Processoptimering av Tribotextil” innebär ett viktigt steg mot en kvalitétssäkrad kommersiell produkt. Dock behövs fortsatt processutveckling.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00651

Statistik för sidan