Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PROcesser för DiAlkoholCellulosa PROduktion - ProDAC

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Chalmers Tekniska Högskola Inst f Industri- & materialvetensk
Bidrag från Vinnova 2 600 000 kronor
Projektets löptid november 2021 - februari 2025
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång Doktorand- och post doc-projekt för resurssmarta industriella processer inom BioInnovation

Syfte och mål

Syftet med ProDAC är att öka skogsindustrins kompetens och möjliggöra storskalig tillverkning av termoplastiska fibrer genom att förbättra processerna, samt demonstrera derasanvändning i smältprocesser samtidigt som alla sidoströmmar från processen tas om hand för att öka det totala utbytet. Målet är att: * utbilda två personer som kan driva relevant forskning och utveckling framåt * demonstrera en betydligt mer resurssnål process för framställning av dialkoholcellulosa * förbättra processen för att termoforma detaljer * demonstrera detaljer med förbättrat fuktmotstånd

Förväntade effekter och resultat

ProDACS fokus på upparbetning av sidoströmmar, avvattning av den modifierade cellulosan och efterföljande materialbearbetning, kan bidra till en biobaserad ekonomi genom att utveckla förbättrade och mer energieffektiva processer, med lägre vattenförbrukningen i processtegen. Vidare kan ProDAC bidra till FNs hållbarhetsmål genom minskad konsumtion av råvaror så som vatten och energi. Ett hållbart byte från fossilbaserade plaster till cellulosabaserde plaster skulle ha en positiv inverkan på klimatförändringen samt bidra till minskad mängd icke nedbrytbar plast i haven.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av fyra arbetspaket (WP): WP1 Separationsprocesser - avvattning av den modifierade massan och upparbetning av cellulosamaterial från sidoströmmar WP2 Smältprocesser - fokus på processen och egenskapskrav på materialet i processen (tex torrhalt) WP3 Kemisk cellulosafibermodifiering - stöder WP1 och WP2 med material med olika modifieringar och med förbättrade funktionella egenskaper (fukttålighet) WP4 Koordinering - kordinering av projektet samt framtagning av demonstratorer Projekttiden är 34 månader med start 2021-11-01.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 april 2024

Diarienummer 2021-02094

Statistik för sidan