Prestanda för Turbofläkt Integrerad i Flygplan

Diarienummer 2017-04865
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Avd 9005
Bidrag från Vinnova 6 904 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - augusti 2022
Status Pågående
Utlysning Nationella Flygtekniska Forsknings Programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

Med utvecklingen av de senaste flygplansmotorerna med större fläktdiameter och ett flödesförhållande över 10 har bränsleförbrukningen sänkts med 10-15%. Projektet "Prestanda för Flygplans-integrerad Turbofläkt" (ITAP) syftar till att stödja utveckling nacelle- och motorteknik i nästa generations tystare och bränslesnålare motorer med större fläkt. Målet är att finna hur en nacelle ska utformas för robust funktion och hög effektivitet för vidareutvecklade och mer radikala systemarkitekturer, samt att beskriva de resulterande kraven på nacelle- och motorkomponenter.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska ta fram en designmetod för extern och intern nacellegeometri samt pylon, anpassad för konceptstudier. Vidare ska en modell som kan utvärdera vikt, motstånd och buller för motor och nacelle utvecklas. Metoderna tillämpas på den senaste generations flygplan (tekniknivå 2010), ett framtida flygplan med vinghängd motor (teknikår 2030) och integrerat motor-flygplan med tekniknivå 2050. Den främsta effekten är stöd till GKNs ambition att vara teknikledande på svetsade och plåtformade motor- och nacellekomponenter, som möjliggör miljöeffektivare motorer.

Planerat upplägg och genomförande

ITAP kommer att genomföras som ett doktorandprojekt på Chalmers med stöd av en seniorforskare/handledare bevandrad i ämnet. Underlag och metodkrav kommer att tas fram av GKN i Sverige med stöd från GKNs verksamhet i USA och Europa. Från motorprestanda genereras en motorgeometri som kopplas till en parametrisk modell för nacellegeometri. Denna används för simulera strömning i och kring nacellen vid olika driftfall. Resultaten kommer att valideras med vindtunnelprov av blåsta naceller.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.