Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Prestanda för Turbofläkt Integrerad i Flygplan

Diarienummer
Koordinator GKN Aerospace Sweden AB - Avd 9005
Bidrag från Vinnova 6 519 578 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2023
Status Avslutat
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

ITAP-projektet har utvärderat avancerad motor-flygplansintegration för att sänka flygplanets vikt, luftmotstånd och miljöpåverkan. Nya metoder för att designa korta naceller till framtida motorer har utvecklats. Projektet jämförde innovativ placering av motorn ovanför vingen med den konventionella positionen under. Läget för motorn optimerades med vingprofiler som anpassades till varje position för motorn. Låghastighetsexperiment med för en isolerad nacelle och för en konfiguration med motorn över vingen användes för att validera beräkningarna.

Resultat och förväntade effekter

Projektet skapade en uppsättning metoder för att designa och utvärdera aerodynamisk utformning av naceller. Vidare utvärderades en konfiguration med motorer ovanpå vingarna och styrkor och svagheter med denna identifierades. Kompetensen på företaget avseende motorintegration har stärkts både genom de nya metoderna och genom att den nu disputerade doktorn har rekryterats till företaget. Vi har stärkt företagets förmåga att utveckla komponenter till turbofläktmotorer och även tagit ett steg mot att utveckla elektrisk framdrivning till framtida flygplan.

Upplägg och genomförande

ITAP genomfördes i samarbete mellan GKN Aerospace och Chalmers. Arbetet fokuserade på design och analys av aerodynamik. GKN använde sina kunskaper om motorintegration från tidigare främst militära projekt, och kompetens i aerodynamisk design. Arbetet med geometridesign är krävande både när det gäller geometrisk förståelse och beräkningstid. Kombinationen av simuleringar med småskaliga prov har varit mycket lyckad på grund av stöd av forskare med experimentell erfarenhet, och gav doktoranden en värdefull utbildning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 november 2023

Diarienummer 2017-04865

Statistik för sidan