Prediction of die conditions in press hardening

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 4 098 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktionsteknik inom transportindustrin

Syfte och mål

Att utveckla metoder och modeller för prediktering av verktygstillståndet i presshärdningsprocessen.

Resultat och förväntade effekter

En simuleringsmodell för prediktering av slitage och formändringar på presshärdningsverktyg har utvecklats. Två olika metoder för mätning av produktgeometri och verktygstillstånd har utvärderats. Verktygsförbättrande ytbeläggningar har undersökts.

Upplägg och genomförande

Projektkonsortiet har bestått av Volvo Cars och Gestamp HardTech som industriella deltagare samt avdelningarna Hållfasthetslära och Maskinelement vid Luleå tekniska universitet och Swerea IVF som akademiska deltagare. Projektet har omfattat en doktorand vid Luleå tekniska universitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.