Predict and Act Instead of React ? PAIR

Diarienummer 2011-02322
Koordinator Future Position X
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Externa länkar

Projektsajten för Fas-A, där information, anteckningar och delrapporter samt ansökan för Fas-B finns