Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PREDCRACK - Predikterande modell för varmsprickor i svetsade höghållfasta stål

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2016-03399eng.pdf(pdf, 2240 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet vara att utveckla och utvärdera en FE-modell för bedömning av varmsprickrisken i MAG-svetsade T-förband. Målet anses vara uppnått då resultaten från simuleringarna visar att det är möjligt att använda den utvärderade modellen för att bedöma sprickrisken i olika förband och jämföra olika fogprepareringar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Då resultaten från förstudien visar att det är möjligt att använda sig av FE-simuleringar för att utvärdera risken för varmsprickor, samt att använda modellen för att optimera fogprepareringen, finns det goda möjligheter att resultaten från detta projekt kan användas för att minska risken för varmsprickor i industriella applikationer i framtiden. För implementering krävs dock ytterligare utvärdering, t ex utvärdering av simulering av hela komponenter samt optimering av post-processningen.

Upplägg och genomförande

Ett tidigare projekt hos Swerea KIMAB där sprickkänsligheten hos olika bas- och tillsatsmaterial samt olika spaltbredder undersökts genom fysiska experiment låg till grund för detta projekt. Resultaten från de fysiska testerna har jämförts med simuleringar av samma fogar i detta projekt för att undersöka huruvida sprickorna som uppkom vid de fysiska försöken skulle gå att prediktera med hjälp av virtuella metoder. I detta projekt har även industriparterna i projektet tillhandahållit ett antal fall som också har utvärderats med samma metod.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-03399

Statistik för sidan