Policy dialoger om bioekonomi för hållbar utveckling: värdeskapande, vägar och styrning

Diarienummer
Koordinator Stockholm Environment Institute SEI
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Syfte och mål

Detta initiativ förutsätter ett mer "universellt" tillvägagångssätt för att främja den globala bioekonomin och förankra konkreta ansträngningar för nationella SDGs. Initiativet underlättar att känna igen gemensamma utmaningar och möjligheter. Syftet är att klargöra viktiga hinder och förutsättningar för bioekonomin i olika regioner, vägar och nivåer av styrning. Initiativet kommer också att kopplas till lokala problem och globala marknader. Den svenska kunskapsbasen och erfarenheten av bioekonomiska frågor delas därmed med andra världsregioner.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet är en mer sammanhängande och konstruktiv förståelse för bioekonomin som stöder beslutsfattare på lokal, nationell, och regional nivå. De specifika effekterna är inriktade på att ge nyckelaktörer möjlighet att institutionalisera denna kunskap och strategiskt tänkande om bioekonomin i sina arbetsprogram. Fokus ligger på behovet av en global bioekonomi med stora fördelar, där tekniköverföring och kapacitetsuppbyggnad över nationsgränser kan underlätta skapandet av framgångsrika bioekonomier över olika skalor och tillämpningar.

Planerat upplägg och genomförande

En rad policy dialoger om bioekonomin kommer att genomföras i olika världsregioner (Afrika, Asien, EU, Latinamerika). Det kommer att finnas en gemensam design och liknande strukturer för dialogerna för att underlätta jämförelser, inklusive viktiga frågor relaterade till värdeskapande, vägar och styrning. Kommunikations- och intressentplattformen kommer att baseras på resultat och uppföljning från de fem dialogerna och även en webbaserad plattform för interaktion med dem som är intresserade av att engagera sig i en bredare diskussion kring bioekonomin.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 december 2018

Diarienummer 2018-04695

Statistik för sidan