Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pliance - Blockchain för rapportering av antipenningtvättsprocesser

Diarienummer
Koordinator Plisec AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - januari 2020
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 (höst 2019)

Syfte och mål

Målet med projektet var att utveckla och testa en blockchain-baserad lösning för att kontrollera samt rapportera att anti-penningtvättsprocesser (AML) har utförts. Detta system kommer nu förenkla rapporteringsprocessen för bolag att rapportera genomförda AML-processer både internt, och även externt mot t ex finansiella tillsynsmyndigheter som Finansinspektionen. Det kommer samtidigt vara säkrare och ha högre tillförlitlighet än tillgängliga alternativ.

Resultat och förväntade effekter

Vid avslutat projekt har vi nu vi ha en fungerande och testad version av blockchain-lösningen som använts i produktion. Detta innebär att våra kunder nu har säkra, tillförlitliga rapporter kring deras genomförda AML-processer.

Upplägg och genomförande

Arbetet med projektet började med fortsatta diskussioner med kunder och potentiella kunder, och övergick sedan till att utforska, designa, samt testa olika metoder för att genomföra tester. Genom att testa olika metoder kom vi slutligen fram till en metod som gör processen enkel för oss att genomföra och administrera, samt kräver ytterst lite ekonomiska resurser.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 mars 2020

Diarienummer 2019-03862

Statistik för sidan