Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PlaymakerAI CodePlay

Diarienummer
Koordinator FOOTBALL ANALYTICS SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Projektets övergripande mål, att bidra till svensk dam- och herrfotbolls utveckling genom digitalisering - uppfylldes väl. Bland de som nu jobbar med verktyget kan nämnas Linköpings FC, Svenska U21-landslaget och HB Køge i Danmark. "För oss har CodePlay blivit ett viktigt verktyg i objektiv matchanalys. Det är ett konstnadseffektivt sätt för oss att kunna jobba med dataanlys på en nivå som annars bara brukar tillskrivas klubbar med betydligt större ekonomiska resurser" / Marcus Walfridsson - huvudtränade Linköpings FC

Resultat och förväntade effekter

En av de viktigaste effekterna vi ville se på kort sikt var att vi skulle lyfta den tekniska nivån inom svensk fotboll. Vi har fått kunder från lag på olika nivåer, både inom dam och herrfotbollen och inom olika åldrar. För oss är detta det enskilt viktigaste resultatet så här långt. Bredden på kunder visar att idén att CodePlay skulle vara till för alla verkligen håller i praktiken. Effekten av spridningen kommer bli att våra kunder tillsammans med oss på sikt kommer höja den tekniska nivån allt mer och följa med i digitaliseringen.

Upplägg och genomförande

Vi jobbade i tre iterationer där varje iteration innehöll ett antal steg. - Backlog creation & grooming där hela projektgruppen enades om och prioriterade funktioner. - Sprintplanering - Där utvecklare bedömde hur lång tid den funktionalitet som fanns i backloggen tog att göra samt att sedan planera det som hanns med in i kommande iteration. - Utveckling - Test/Feedback - Projektgruppen testade gjort arbete Överlag fungerade upplägget bra. Projektgruppen var dock lite ovan metodiken varvid det emellanåt var lite svårt att enas kring prioriteringen av funktioner. Allt hanns inte med.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 oktober 2017

Diarienummer 2017-03937

Statistik för sidan