PlaymakerAI CodePlay

Reference number 2017-03937
Coordinator FOOTBALL ANALYTICS SWEDEN AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration October 2017 - February 2018
Status Completed
Venture Innovative Startups
Call Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Purpose and goal

Projektets övergripande mål, att bidra till svensk dam- och herrfotbolls utveckling genom digitalisering - uppfylldes väl. Bland de som nu jobbar med verktyget kan nämnas Linköpings FC, Svenska U21-landslaget och HB Køge i Danmark. "För oss har CodePlay blivit ett viktigt verktyg i objektiv matchanalys. Det är ett konstnadseffektivt sätt för oss att kunna jobba med dataanlys på en nivå som annars bara brukar tillskrivas klubbar med betydligt större ekonomiska resurser" / Marcus Walfridsson - huvudtränade Linköpings FC

Expected results and effects

En av de viktigaste effekterna vi ville se på kort sikt var att vi skulle lyfta den tekniska nivån inom svensk fotboll. Vi har fått kunder från lag på olika nivåer, både inom dam och herrfotbollen och inom olika åldrar. För oss är detta det enskilt viktigaste resultatet så här långt. Bredden på kunder visar att idén att CodePlay skulle vara till för alla verkligen håller i praktiken. Effekten av spridningen kommer bli att våra kunder tillsammans med oss på sikt kommer höja den tekniska nivån allt mer och följa med i digitaliseringen.

Planned approach and implementation

Vi jobbade i tre iterationer där varje iteration innehöll ett antal steg. - Backlog creation & grooming där hela projektgruppen enades om och prioriterade funktioner. - Sprintplanering - Där utvecklare bedömde hur lång tid den funktionalitet som fanns i backloggen tog att göra samt att sedan planera det som hanns med in i kommande iteration. - Utveckling - Test/Feedback - Projektgruppen testade gjort arbete Överlag fungerade upplägget bra. Projektgruppen var dock lite ovan metodiken varvid det emellanåt var lite svårt att enas kring prioriteringen av funktioner. Allt hanns inte med.

External links

https://codeplay.playmaker.ai/

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.