Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Plattform 2030

Diarienummer
Koordinator Novospection - Novospection AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Viktiga resultat som projektet gav

En stabil, behovsbaserad och användarvänlig betaplattform som kopplar till de Globala Målens delmål var projekts mål. Målgruppsdialog ledde till att utvecklingen fokuserade på enkelhet, användarvänlighet och kvalitativ tolkning av svensk/engelsk text. När betatestare bedömt att lösningen mötte behov uppfylldes projektmål och syftet; att utveckla ett enkelt verktyg som tillåter företag att kombinera social och miljömässig nytta med ekonomiska resultat genom att koppla kärnverksamheten till de Globala Hållbarhetsmålen. Plattform 2030 lanseras den 20 december.

Långsiktiga effekter som förväntas

Idag används plattformen bl. a för kunskapsinhämtning, att analysera hållbarhetsarbete och potential, samt möter kommunikationsbehov. Med betaplattformen har organisationer ett verktyg att arbeta mot målen. För att effektivt mäta effekter måste vi ha kunskap om var, när och hur plattformen används. Under implementering är målet därför att >30% av användare 20182019 öppnar ett konto. Med kontot kan de arbeta med målen och mäta och kommunicera de egna effekterna. Vi kommer också att kunna aggregera effekter. Vi kommer också indirekt bidra genom en ökad kunskap om de globala målen.

Upplägg och genomförande

Projektet hade faserna konceptutveckling och användarvänlig plattform. Teknisk utveckling skedde i samarbete med Parlametric som utvecklat algoritmen. För att plattformen skulle vara behovsbaserad och användarvänlig var betatestning och spridning av beta central. Över 100 personer gav input avseende funktion, användarvänlig och social nytta. Vid färdig betatestning verifierade målgrupperna att Platform2030b.com mötte deras behov och var av en sådan kvalitet att den kunde lanseras

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2017

Diarienummer 2017-01110

Statistik för sidan