Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Plasmabehandling inför lackering av plast, Laplas

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 4 553 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2016-05398sv.pdf (pdf, 284 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att undersöka möjligheten att använda atmosfärsplasma som förbehandling före lackering av plast för att helt/delvis ersätta dagens förbehandling. Målet var att ta fram en automatiserad och robust metod för att minska kassation, kemikalier, energi och produktionsyta. Projektet har visat att plasma som ensam förbehandling har potential till fullgod vidhäftning samt att rengöra från kontaminering (film och partiklar). Processfönster och effekt kan variera mellan material. Exempel på fördelar är flexibilitet, produktionsyta och miljöbelastning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Tekniska försök med plasma har förutom förbättrad vidhäftning och rengöringseffekt visat på ytkemiska förändringar och dess långvarighet kopplat till förvaring inför lackering. Detaljernas geometri före och efter plasma har också utvärderats liksom risk för generering av inre spänningar i PC. Förutom generiska försöksserier med pulver- och våtlack har 7 företagsspecifica case genomförts och 4 demonstratorer. Resultaten är överlag positiva. Spridningsaktiviteter har varit tekniska rapporter, presentation på konferenser, workshops, årsmöten och genom tidskrifter.

Upplägg och genomförande

Projektet har jobbat interaktivt med litteraturstudier, generiska försök och företagstester och slutligen verifierat resultaten i demonstratorer, implementerings- och hållbarhetsstudie. Projektet har arbetat inom fem arbetspaket: Krav och förbehandlingsprocesser att jämföra plasma mot Rengöring, ytaktivering och plasmapolymerisation med plasma på plast Ökad lackvidhäftning med plasmabehandling Konceptbedömning, industrialisering och miljöpåverkan Projektledning och spridning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 februari 2020

Diarienummer 2016-05398

Statistik för sidan