Plasmabehandling inför lackering av plast, Laplas

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 4 553 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktion - en satsning inom FFI

Syfte och mål

Syftet med plasma som förbehandling före lackering av plast eller komposit är att helt/delvis ersätta dagens förbehandlingssteg med en robust och kvalitetssäkrad automatiserad plasmabehandlingsprocess. Detta förväntas att leda till en minskning av vatten, rengöringsmedel, kemikalier, produktionsspill, behov av vattenrening och energi. Resultatet kommer att utvärderas enligt teknisk prestanda och företagen kommer att utvärdera processen i demonstratorer, förberedande industrialiserings studie och hållbarhetsbedömning.

Förväntade effekter och resultat

De viktigaste målen är att nå en: Kvalitetssäkrad process med minskat produktionsspill pga kvarvarande partiklar eller processvätskor. Flexibel och robotiserad process. Process med minskat utrymmesbehov. Mer miljövänlig process helt utan / med lågt behov av kemikalier samt med lägre energiförbrukning God arbetsmiljö. Relevanta studier för företagen inom industrialisering och implementering

Planerat upplägg och genomförande

Projektet planerar att: Få en förbättrad kunskap om de förbehandlingsprocesser som används i dag, vanliga typer av föroreningar, krav och utvärderingsmetoder. Få en djupare förståelse för lämplig ytkemi hos plastytan för att öka vidhäftningen mot lack samt hur ytkemin kan skapas med plasma. Utvärdera effekten av olika typer av plasmaprocesser och korrelera effekten med dagens förbehandlingsmetoder. Utveckla förbättrade plasmaprocesser . Ta fram tekniska demonstratorer, förberedande implementeringsstudie och hållbarhetsbedömning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 februari 2017

Diarienummer 2016-05398

Statistik för sidan