Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PiiA Innovation

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 550 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets övergripande syfte var att identifiera, analysera och stärka innovationsförmågan inom processindustrin samt leverantörsledet genom att sprida kunskap om datadrivet innovationsledarskap samt utveckla kompetens för att leda förändring. Projektet har identifierat utmaningar för processindustrin, analyserat vad och hur man behöver agera både som bransch och på respektive medverkande organisation för att stärka innovationsförmågan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har utvecklat ny kunskap som kan vägleda framtida satsningar och ge riktning för att stärka förutsättningarna för innovation i respektive organisation. Generellt skapas dessutom djupare förståelse av förutsättningar för innovation inom processindustrin. I respektive organisation har dialog stimulerats mellan individer i organisationernas ledning samt implementering av strategier för ökade förutsättningar för innovation stärkt innovationsförmågan.

Upplägg och genomförande

Projektets två delprojekt stärker helheten genom att i delprojekt 1 genomföra ett program för stärkt innovationsförmåga på respektive medverkande organisation. Programmet genererade data och underlag för analys och ny kunskap som utvecklades i delprojekt 2. Delar av den nya kunskapen som utvecklats behöver verifieras genom nya tester och dialog med berörda parter. Medverkande organisationer har genom projektets upplägg genererat värdefull input till övergripande strategiska satsningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 januari 2018

Diarienummer 2017-04727

Statistik för sidan