Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

PiiA Innovation

Reference number
Coordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS Swedish ICT Västerås AB
Funding from Vinnova SEK 550 000
Project duration August 2017 - September 2018
Status Completed
Venture Strategic innovation programme for process industrial IT and automation – PiiA

Purpose and goal

Projektets övergripande syfte var att identifiera, analysera och stärka innovationsförmågan inom processindustrin samt leverantörsledet genom att sprida kunskap om datadrivet innovationsledarskap samt utveckla kompetens för att leda förändring. Projektet har identifierat utmaningar för processindustrin, analyserat vad och hur man behöver agera både som bransch och på respektive medverkande organisation för att stärka innovationsförmågan.

Expected effects and result

Projektet har utvecklat ny kunskap som kan vägleda framtida satsningar och ge riktning för att stärka förutsättningarna för innovation i respektive organisation. Generellt skapas dessutom djupare förståelse av förutsättningar för innovation inom processindustrin. I respektive organisation har dialog stimulerats mellan individer i organisationernas ledning samt implementering av strategier för ökade förutsättningar för innovation stärkt innovationsförmågan.

Planned approach and implementation

Projektets två delprojekt stärker helheten genom att i delprojekt 1 genomföra ett program för stärkt innovationsförmåga på respektive medverkande organisation. Programmet genererade data och underlag för analys och ny kunskap som utvecklades i delprojekt 2. Delar av den nya kunskapen som utvecklats behöver verifieras genom nya tester och dialog med berörda parter. Medverkande organisationer har genom projektets upplägg genererat värdefull input till övergripande strategiska satsningar.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 10 January 2018

Reference number 2017-04727

Page statistics