PexyEazy - en ny operationsmetod för behandling av hemorrojder.

Diarienummer
Koordinator Developeration AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Projektet avser att utveckla ett nytt instrument för kirurgisk behandling av hemorrojder. Instrumentet har en smalare diameter än dagens metoder och underlättar anbringandet av stygnen, vilket gör att operationen kan utföras utan narkos och på endast 10 minuter. Metoden beräknas sänka behandlingskostnaden med 70%, minska postoperativa smärttillstånd, samt att patienter som ej kan sövas på grund av kroniska sjukdomar kan få behandling. Samhällskostnader och sjukskrivning kommer att minska via färre postoperativa komplikationer och bättre tillgänglighet till operation.

Resultat och förväntade effekter

En prototyp som anlägger dubbla suturrader utvecklades, vilket ger bättre veckning av vävnaden och mindre risk för blödning. En dubbelnål som kopplas ihop med suturändarna har även utvecklats, vilket möjliggör suturtrådens passage genom rektalslemhinnan. Vidare har designen har förbättrats så att tre luckor kan öppnas vilket möjliggör att tre hemorrojder kan åtgärdas samtidigt, vilket sänker operationstiden ytterligare. En knutpåputtare med integrerad belysning och en vakumsugsindikator har även tagits fram för bättre och säkrare handhavande.

Upplägg och genomförande

Genom samarbete med Veryday AB togs en prototyp fram med tre operationskamrar, dubbelnål och suturer, vilka testades för funktion och handhavande på gris. Det resulterade i utvecklingen av ett fullt fungerande instrument med förbättrad ergonomi, vakuumsugsindikator och en knutpåputtare med ljuskälla. Ett ytterligare test på gris utfördes, vilket bekräftade dess funktion, samt att operationen endast tar 10 minuter. Vid ytterligare anslag kommer ett förundersökningsinstrument utvecklas och metodens grundfunktion kommer att testas i en klinisk studie inför CE-märkning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04063

Statistik för sidan