Patientsäkerhet med fokus på vårdrelaterade infektioner

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Centrum för teknik i medicin och hälsa
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Under projektets gång har ett flertal konkreta delprojekt tagits fram som tar sig an samhällsutmaningen VRI. Lösningar som kan integreras för att motverka vårdrelaterade infektioner har sållats fram inom fyra fokusområden där insatser behövs. Projektet har lett till en sammanslagning med SP:s A-projekt och en gemensam B-ansökan. CTMH har föreslagit strukturer och metoder som behövs för att driva en över tiden återkommande dialog mellan behovs- och lösningsägare.

Resultat och förväntade effekter

Ett tjugotal lösningar har utvärderats och utifrån dessa kommer vi att följa upp cirka tio av dessa som grund för projekt i B ansökan. Projektet har via samarbete med SP lyckats skapa ytterligare möjligheter till samarbete med näringslivet. Flera partners från klinik, akademi och näringsliv har identifierats och diskussioner pågår kring deltagande i B projekt. I B-ansökan har CTMH föreslagit strukturer och metoder som behövs för att driva en över tiden återkommande dialog mellan behovs- och lösningsägare.

Upplägg och genomförande

Upplägget med att organisera tvärprofessionella workshops har visat sig vara väldigt fruktsamt. Inledningvis arrangerades ett antal speed dating med mål att formulera delområden med tydliga behov och utvecklingsmöjligheter. Genomförda speed dating, uppföljningworkshop och möten ledde till ett antal lösningsförslag och arbetspaket. Ytterligare lösningsägare har identifierats för att komplettera projektet. Kontinuerlig dialog har förts med styrgruppen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02669

Statistik för sidan