Patientnära mätning av plasma antibiotikanivåer hos patienter med svåra infektioner

Diarienummer 2018-02252
Koordinator Akademiska Sjukhuset - VO AnOpIVA
Bidrag från Vinnova 707 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health innovatörer
Ansökningsomgång Stöd till innovatörer i vård och omsorg 2018

Syfte och mål

Att ta fram förenklad, för kliniskt bruk genomförbar, reningsmetod för plasma som möjliggör patientnära mätningar av antibiotikakoncentrationer i plasma. Att ta fram en prototyp av absorptionsspektroskopiapparat för kliniskt bruk så att patientnära analys av antibiotika koncentration i blodet blir möjlig. Detta innebär en vidarutveckling av nuvarande teknik. Att utvärdera absorptionsspektroskopiapparaten för användbarhet och precision i klinisk verksamhet på patienter med svåra infektioner.

Förväntade effekter och resultat

Provtagnings- och blodhanteringsmetod för att möjliggöra patientnära mätning av antibiotika i blod kommer att vara fram tagen liksom en klinisk prototyp av absorptionsspektroskopiapparat. Test av klinisk prototyp med avseende på patienter med svåra infektioner kommer att vara genomförd. Projektets förväntande resultat är en snabb, billing och för användaren enkel metod för att mäta antibioitkakoncentration i blod.

Planerat upplägg och genomförande

Optimala provtagningskit tas fram i samråd med sjukvårdspersonal vid Akademiska sjukhuset. En användarvänlig mjukvara för absorptionsspektroskopi för antibiotikamätning i plasma anpassad för patientnära analyser beställs från Pharmacolog AB och tas fram av i samråd med forskare och sjukvårdspersonal. Mjukvaran ska vara anpassad för tre vanligast använda antibiotika vid svåra infektioner. Prover från 100 patienter med svåra infektioner koncentrationsbestäms med absorptionsspektroskopi resultatet jämförs med koncentrationsbestämning på referenslaboratorium.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.