Patientnära mätning av plasma antibiotikanivåer hos patienter med svåra infektioner

Diarienummer 2018-02252
Koordinator Akademiska Sjukhuset - VO AnOpIVA
Bidrag från Vinnova 707 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health innovatörer
Ansökningsomgång Stöd till innovatörer i vård och omsorg 2018