Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Paintshop Energy Efficiency

Diarienummer
Koordinator Högskolan Väst - Institutionen för ingenjörsvetenskap
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - december 2012
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2011-03667_publik_SV.pdf (pdf, 617 kB)

Syfte och mål

Syftet var att i en fullskaledemonstrator, en del av Saab´s måleri, undersöka effekterna av reducerade luftflöden på målningskvalitet. Hypotesen var att man borde kunna göra detta, men ingen har hittills vågat. Ett fordonsmåleri är den i särklass största energislukaren i dagens bilfabriker, och målet var att sprida kunskap bland svenska fordonsmålerier. Beroende på Saab´s konkurs under perioden kunde inte alla delmål uppfyllas, men initiala mätningar med reducerade luftflöden var mycket lovande.

Resultat och förväntade effekter

Erhållit insikt att det är möjligt att minska energiförbrukningen och därmed miljöbelastningen Erfarenhet av att installera energibesparande komponenter i befintlig anläggning Modellering av en energislukande anläggning med förväntad användning vid driftsoptimering. Initiala insamlade data har verifierat den stora energibesparande potential som projektet förutspått. Ett vetenskapligt arbete presenterat vid en ventilationskonferens Ett erfarenhetsmaterial spritt bland deltagarna

Upplägg och genomförande

Midroc har installerat frekvensomformare för att möjliggöra styrning av fläktar och pumpar. Saab har kört anläggningen med reducerade luftflöden i pauser mellan karosser, och luftkvaliteten och lacken har befunnits klara dessa variationer. övriga fordonsmålerier har deltagit i planering och analys av experimenten, och även om inget måleri är det andra likt har insikt erhållits om möjligheterna. En ventilationsmodell är framtagen och validerad för att användas vid optimering av styrstrategier.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2011-03667

Statistik för sidan